Viljuškari su ključni element u dobrom funkcionisanju različitih poslovanja, mogu se naći u raznim industrijama, od građevinarstva do proizvodnje i pružaju efikasan i bezbedan način za pomeranje teškog tereta. Međutim, oni takođe mogu biti izvor opasnosti ako se ne održavaju pravilno. Zbog toga su svakodnevne bezbednosne provere viljuškara toliko važne – one obezbeđuju da su viljuškari u bezbednom radnom stanju i sprečavaju nesreće usled kvara mašine.

Saobraćaj koji se odvija u centrima za odlaganje robe, u velikim skladištima i magacinima, je vrlo kompleksan i intezivan, a u njemu učestvuju viljuškari za različite namene.

Kako bi se prenos i odlaganje robe vršili nesmetano i sigurno, potrebno je da osobe koje upravljaju viljuškarima budu dobro obučene i da sprovode svakodnevne bezbednosne provere.

Bezbednost viljuškara je najvažnija obaveza svakog skladišta ili fabričkog okruženja. Odgovornost poslodavaca je da obezbede da njihovi zaposleni rade u bezbednom okruženju. Jedna važna mera koja se može preduzeti za unapređenje bezbednosti na radnom mestu je sprovođenje dnevnih bezbednosnih provera na viljuškarima. Svakodnevne provere su neophodne kako bi se osiguralo da viljuškari rade bezbedno i efikasno, minimizirajući rizik od nesreća i oštećenja imovine.

Provere i detaljne inspekcije

Postoje različite vrste provera rada viljuškara koje se mogu podeliti na to koliko često se ove inspekcije odvijaju ili kako se te provere sprovode.

Prvo, provere mogu biti vizuelne ili operativne. Tokom vizuelne provere, viljuškar se pregleda spolja i proverava da li ima vidljivih kvarova ili oštećenja. Ovo može uključivati proveru oštećenja guma ili ispravnog pritiska vazduha, očigledna curenja ili opšta oštećenja na šasiji. Operativne provere, s druge strane, uključuju testiranje funkcionalnosti viljuškara dok je u upotrebi kako bi se uverilo da motor, bezbednosne karakteristike i mehanički delovi funkcionišu kako treba.

Dnevne ili pre-operativne inspekcije viljuškara

Dnevni pregledi viljuškara, koji se nazivaju i provere pre upotrebe viljuškara ili pre-operativne provere, treba da obavlja operater na viljuškaru na početku radnog dana, na početku smene ili pre svake upotrebe. Odatle potiče izraz „provera pre upotrebe“. Ove dnevne provere viljuškara nisu opcione, već zakonski zahtev da se obezbedi bezbednost rukovaoca i drugih ljudi u blizini.

Provere viljuškara koje sprovode operateri pre upotrebe ne bi trebalo da se porede sa temeljnim pregledom koji se obavlja na svakih 6 do 12 meseci. Umesto toga, to su brze provere koje se koriste za identifikaciju malih problema pre nego što dobiju šansu da se pretvore u velike probleme, koji mogu dovesti do zastoja ili nesreća na radnom mestu. Pošto operateri na viljuškaru nisu specijalizovani za otklanjanje kvarova, ne može se od njih očekivati da pronađu i otklone velike nedostatke i kvarove, tako da dnevna provera treba da bude što jednostavnija. Najbolji način delovanja je sastavljanje dnevne kontrolne liste viljuškara koju svi operateri treba da prate, tako da se ne propusti nijedan važan detalj.

Šta uključuje dnevna inspekcija?

Operater treba da izvrši vizuelnu proveru pre pokretanja viljuškara. Nakon što završi vizuelnu proveru pre pokretanja, operater treba da izvrši operativnu proveru pre upotrebe.

Šta operater treba da pregleda tokom vizuelne provere pre upotrebe?

Kako započeti sa dnevnim pregledom viljuškara? Na početku smene, ili neposredno pre upotrebe, potrebno je izvršiti prvo vizuelni pregled. Bez obzira na to kako se vozilo koristi ili kako radi, inspekcija je i dalje obavezna i podrazumeva sledeću proveru:

 • Opšte stanje i čistoća viljuškara.
 • Na podu nema predmeta koji bi mogli izazvati incident.
 • Iznad glave nema nikakvih prepreka.
 • Obratiti pažnju na objekte u blizini koje treba izbegavati dok se koristi viljuškar.
 • Aparat za gašenje požara – prisutan i napunjen.
 • Nivo motornog ulja, nivo goriva, nivo tečnosti u hladnjaku (tečni naftni gas, gas i dizel viljuškari).
 • Baterija – potpuno napunjena; nema izloženih žica; utični priključci nisu labavi, istrošeni ili prljavi; poklopci za ventilaciju nisu začepljeni; nivo elektrolita u ćelijama je adekvatan;
 • Zavrtnji, matice, štitnici, lanci ili namotaji za hidraulična creva nisu oštećeni, nedostaju ili su labavi.
 • Gume – važno je da proverite gume pre nego što sednete za volan. Loše napumpane ili probušene gume mogu uticati na rad kočnice i izazvati nesreću.

Proverite, takođe, da li su gume viljuškara previše istrošene.

Uverite se da nema oštećenja kao što su posekotine ili udubljenja.

Proverite pritisak u gumama i da li su pravilno napumpane.

 

 • Viljuške – viljuške nisu savijene ili postavljene na različitim visinama; nema prisutnih pukotina, zubi kolica nisu polomljeni ili istrošeni.
 • Šipke za lanac – nisu istrošene, labave ili savijene.
 • Tečnostiuverite se da je viljuškar na ravnoj površini pre nego što proverite tečnosti. Proverite ulje, hidrauliku, vodu i rashladnu tečnost. Proverite da li ispod viljuškara nema curenja.
 • Creva – bezbedno drže; nisu labava, savijena ili istrošena
 • Sigurnosni pojas i/ili sigurnosni uređaj za rukovaoca (ako je u opremi) – pojasevi i sistemi zaštite rade ispravno; nema vidljivog habanja ili oštećenja; sidra, kopče itd. funkcionišu ispravno.
 • Brave sedišta – u ispravnom položaju
 • Štitnik iznad glave ili zaštitna konstrukcija od prevrtanja ako postoji – bez oštećenja.
 • Ostali štitnici – svi štitnici na mestu i u dobrom stanju.

Šta operater treba da pregleda tokom operativne provere pre upotrebe?

Posle vizuelne, neophodna je i operativna provera. Viljuškar treba svakodnevno proveravati zbog performansi i bezbednosnih problema. Vi kao poslodavac treba da preduzmete korake kako biste bili sigurni da se inspekcije ne preskaču i da su operateri dovoljno kompetentni i obučeni da pregledaju opremu. Operativni pregled podrazumeva sledeće provere:

 • Nožna kočnica – pedala drži, viljuškar se glatko zaustavlja.
 • Parkirna kočnica – zadržava blago ubrzanje.
 • Kočnica sigurnosnog sedišta – drži kada operater ustane sa sedišta.
 • Kvačilo i menjač – menjaju se glatko, bez poskakanja ili trzanja.
 • Kontrolna tabla za instrument tablu – sva svetla i merači su u funkciji.
 • Sirena – radi i dovoljno je glasna da se čuje u radnom okruženju.
 • Povratni alarm i drugi uređaji za upozorenje su u funkciji.
 • Svetla – farovi i svetla upozorenja su u funkciji.
 • Upravljanje viljuškarom– kreće se glatko.
 • Mehanizam za podizanje – radi glatko (proverite podizanjem viljuški na maksimalnu visinu, a zatim potpuno spuštanjem viljuški).
 • Mehanizam nagiba – kreće se glatko, drži teret (provera naginjanjem stuba do kraja napred i nazad).
 • Cilindri i creva – ne cure nakon gore navedenih provera.
 • Nema bilo kakvih neobičnih zvukova
 • Sigurnosni pojas radi pouzdano.
 • Za viljuškare na gas, proverite da li je nivo gasa dobar i da nema oštećenja na cilindru.
 • Ploča nosivosti je postavljena i čitljiva.
 • Prisutni su uputstvo za upotrebu i dnevnik.
 • Proverite strukturu vašeg viljuškara da li ima udubljenja, slomljenih delova ili pukotina.

Kada operater završi sve provere, važno je da se uveri da su mu ruke i cipele potpuno suve i da sedi u udobnom položaju sa svim komandama na dohvat ruke.

Ako se utvrdi da je viljuškaru potrebna popravka, potrebno je da se operater odmah obrati ovlašćenom licu, a viljuškar se ne sme koristiti dok se ne dovede u bezbedno radno stanje.

Razumevanje važnosti dnevne inspekcije viljuškara

OSHA ili Uprava za bezbednost i zdravlje na radu (Occupational Safety and Health Administration) zahteva da se viljuškari pregledaju najmanje na dnevnoj bazi, pre početka smene ili posle završene radne smene. Ova inspekcija dovodi do bezbednijeg radnog okruženja i sprečava skupe popravke.

Viljuškar može da rizikuje živote radnika i ljudi oko sebe ako izmakne kontroli zbog istrošenih kočnica, starih sigurnosnih pojaseva, neispravnog upravljanja, lošeg rasporeda komandi i neispravnih kvačila ili jarbola. Zato su redovne inspekcije važne da bi se identifikovali takvi problemi, kako biste bili sigurni da je Vaš viljuškar bezbedan za rad.

Provere pre upotrebe viljuškara, nedeljne provere i temeljni pregled u početku mogu izgledati kao dugotrajan i skup napor, ali služe važnoj svrsi koja bi trebalo da natera kompanije da dvaput razmisle pre nego što preskoče sledeću proveru viljuškara. Iako troše vreme i novac za sprovođenje, oni zapravo doprinose uštedi vremena i novca Vaše kompanije na duži rok.

Sprovođenjem dnevnih, nedeljnih i godišnjih provera, možete osigurati da vaša oprema bude u vrhunskom stanju.  Rešavajući odmah male probleme ili normalno habanje, Vaša kompanija štedi novac na većim, neočekivanim popravkama. Provere pre upotrebe viljuškara ili opsežnije nedeljne provere mogu otkriti manje kvarove koji bi doveli do neočekivanih zastoja tokom dana i zahtevali opsežnije popravke, potencijalno zaustavljajući rad Vašeg poslovanja na duži vremenski period. Na taj način, redovne inspekcije povećavaju efikasnost Vašeg poslovanja i sprečavaju gubitak prihoda zbog zastoja mašine.

Međutim, ušteda vremena i novca nije jedina korist koju Vaša kompanija dobija od provera viljuškara. Bezbednost vašeg osoblja i drugih ljudi u blizini tokom rada viljuškara je još jedan važan faktor. Baš kao i automobili, viljuškari mogu izazvati nesreće koje su delimično posledica mehaničkog kvara ili neispravnih bezbednosnih funkcija. Ovo se lako može sprečiti redovnim proverama viljuškara.

Ukoliko se desi da ste detektovali kvar, za koji je potrebna pomoć ovlašćenih i stručnih lica, molimo Vas da nas kontaktirate. Sa zadovoljstvom ćemo Vam pomoći da otklonite problem i što pre angažujete Vaš viljuškar na važnim i odgovornim zadacima.

Takođe, Vašim viljuškarima je potreban i redovan servis, koji ne sme da se zapostavi, kako bi viljuškari dali svoje najbolje performanse. Tu smo, za vas, i kada vam je potreban redovan servis.