BATERIJE ZA VILJUŠKARE

Micad (IT) akumulatori

Poslednjih godina razvoj novih tehnologija doveo je do stvaranja manjih, snažnijih baterija. Jedna takva baterija je Micad (IT) baterija, koja se koristi u raznim elektronskim uređajima. Ova baterija ima niz prednosti u odnosu na druge tipove baterija, uključujući njenu malu veličinu, malu težinu i visoku energetsku gustinu.

Midac - sinonim čiste energije

Midac koristi čistu energiju koju proizvodi fotonaponski sistem za proizvodnju baterija i akumulatora, izbegavajući emisiju od 945 tona CO2 svake godine. Midacov zeleni proizvodni proces je dobar za životnu sredinu i pomaže da se smanji ugljenični otisak. Korišćenjem čiste energije za napajanje proizvodnje baterija, u mogućnosti su da izbegnu emitovanje štetnih zagađivača u atmosferu. Ovaj proces zelene proizvodnje je samo jedan od načina na koji je Midac posvećen zaštiti životne sredine.

Ecopower

Midac, koji je oduvek bio osetljiv na visokokvalitetno i ekološki prihvatljivo upravljanje trajanjem baterije, jedan je od osnivača Ecopower servisa.

Ecopower Service je novi način upravljanja baterijama na održiv način, sa ciljem da se smanji njihov uticaj na životnu sredinu. Usluga omogućava sakupljanje i reciklažu istrošenih baterija, kao i ponovnu upotrebu nekih komponenti. Inicijativa je nastala uz podršku Evropske komisije i već je operativna u nekoliko evropskih zemalja.

Reciklaža otpada nije samo prednost, već i ključni element poslovnog modela Ecopower-a. Kompanija ne teži profitu u svom nastojanju, već radije da maksimalno iskoristi recikliranje otpada. To je razlog zašto je Ecopower uspešan u svojoj misiji obezbeđivanja čiste i obnovljive energije u svetu.

Ecopower je zasnovan na uverenju da je reciklaža otpada vredan resurs koji treba iskoristiti u potpunosti. Kompanija je razvila jedinstveni proces koji joj omogućava da reciklira otpad u čistu i obnovljivu energiju. Ovaj proces nije samo ekološki prihvatljiv, već i ekonomski isplativ.

Poslovni model Ecopower-a zasniva se na principu maksimiziranja reciklaže otpada uz minimiziranje uticaja na životnu sredinu. Kompanija je mnogo uložila u istraživanje i razvoj kako bi usavršila svoj proces i učinila ga efikasnijim.

Revitalizacija i održavanje baterije

 

Svaka trakciona baterija na viljuškaru od dana svoje proizvodnje počinje da sulfatizira. Tokom normalnog procesa ciklusiranja baterije (punjenja i pražnjena) na ploče baterije se hvata i više sulfata.

Tehnologija punjenja nije 100% efikasna! Nakog svakog punjenja tanak sloj sulfata ostaje na pločama ćelija baterije. Vremenom se polako taj sloj povećava ne dozvoljavajući bateriji da se u potpunosti napuni (zbog otpora koji sulfat pruža).

Tehnologijom regeneracije možemo da očistimo sulfat sa ploča baterije i vratimo kapacitet bateriji sa efektivnim produžavanjem njenog životnog veka.

Posedujemo tehnologiju i alate za regeneraciju trakcionih baterija.

Za više informacija, molimo da nas kontaktirate.

Kralja Petra I 205
Bačka Palanka

Pon-Sub (7:00 - 15:00)

Kontakt informacije

Adresa: Kralja Petra I 205, 21400 Bačka Palanka, Srbija

ZAKAŽITE:

Redovan servis

Popravka